Wdrożenia SAP HCM

W ciągle zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej inwestycja i sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim oraz budowa organizacji opartej na wiedzy staje się jednym z kluczowych czynników do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Organizacje potrzebują narzędzi informatycznych do integracji użytkowników, procesów i aplikacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oferujemy organizacjom wdrożenie systemu SAP HCM.

Oferta

Firma LST jako certyfikowany partner SAP w zakresie wdrożeń systemu SAP HCM posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowych wdrożeniach systemu SAP HCM.
LST to menadżerowie projektów i konsultanci posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów HCM popartą doświadczeniem projektowym zdobytym przy realizacji przedsięwzięć o różnej skali wielkości w organizacjach zatrudniających od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy pracowników.
Do wdrożenia poszczególnych obszarów funkcjonalnych dedykowani są konsultanci, dla których priorytetem jest dostarczanie klientom wiedzy opartej na dotychczasowych doświadczeniach, co znacznie skraca czas projektu i pozwala dokładnie zaplanować docelowe rozwiązanie.
Naszym Klientom oferujemy:
 • pełne wdrożenia systemu SAP HCM wraz z przekazaniem wiedzy klientowi na temat jego implementacji
 • wsparcie w pracach na poszczególnych etapach cyklu wdrożenia systemu SAP HCM
 • wdrożenia w oparciu o metodykę ASAP lub własną metodykę LST, będącą połączeniem najlepszych praktyk wielu metodyk, między innymi PMI. IPMA, Prince 2
 • rozwój poszczególnych obszarów funkcjonującego systemu, również takich które wymagają skomplikowanych prac projektowych i programistycznych
 • rozwój systemu o dodatkowe funkcjonalności dedykowane dla klienta
 • integrację systemu SAP HCM z innymi aplikacjami IT
 • utrzymanie systemu produktywnego.
Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów w ramach współpracy z innymi dostawcami IT.

Nasi Klienci wykorzystujący rozwiązania SAP HCM:

 • Grupa Żywiec
 • Czołowe firmy z branży telekomunikacyjnej
 • Mennica Polska S.A.
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
oraz Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Pomorska Spółka Gazownictwa, BOLS, Grupa Securitas – Securitas Polska, Securitas Services, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Ster Projekt, TVP, PLL LOT, POLKOMTEL, Frantschach Świecie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, KGHM Polska Miedź, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Ferrero Polska, ABB Suport.

Pobierz materiały dodatkowe

Wdrożenia SAP HCM – świadczone usługi

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.