Samoobsługa pracownicza i menadżerska

Przedstawiamy grupę rozwiązań pozwalających na integracje procesów, ludzi i aplikacji. Wspierają one pracę i komunikację pracowników organizacji, jak również umożliwiają budowanie zaawansowanych relacji biznesowych. Możliwość zaimplementowania dowolnych procesów decyzyjnych oraz udziału w tych procesach różnych aktorów biznesowych czyni aplikację elastyczną i łatwą do zaimplementowania w każdej organizacji wykorzystującej SAP HCM. Rozwiązania doskonale sprawdzają się w organizacjach o dużym rozproszeniu terytorialnym i pozwalają na szybki zwrot z inwestycji poprzez ograniczenie kosztów obsługi kadrowej.

Oferta

Oferujemy następujące rozwiązania i produkty działające w oparciu o portal korporacyjny. Aplikacja samoobsługi pracowników umożliwia:
 • pełną integrację z SAP HCM (dane osobowe, uprawnienia, etc) i dostęp do:
  • danych podstawowych bez udziału pracowników obsługi kadrowej
  • podstawowych danych personalnych
  • danych dotyczące relacji z pracodawcą
  • paska płacowego
  • innych danych (serwisy ESS) uzgodnionych z Klientem
 • zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu modyfikacji danych podstawowych
  • składanie wniosków o zmianę danych
  • zmianę danych podstawowych
  • dołączanie dokumentów pracowniczych
 • zachowanie aktualności danych podstawowych
 • automatyczną komunikację w ramach workflow
 • dostęp przez przeglądarkę internetową
 • wysyłanie informacji o wydarzeniach rejestrowanych w module na skrzynki pocztowe uczestników procesów.
Przykładowy przebieg procesu modyfikacji danych z weryfikacją i akceptacją przez pracownika obsługi kadrowej:
Przykładowe procesy:
 • modyfikacja „Moje Dane”
 • modyfikacje adresów
 • dodawanie członka rodziny
 • dodawanie języka obcego
 • dodawanie wykształcenia
 • wyświetlenia paska płacowego.

Samoobsługa menadżerska

Aplikacja samoobsługi menadżerskiej umożliwia:
 • realizację wniosków kadrowych, od momentu rejestracji wniosku przez managera wnioskującego do momentu jego realizacji:
  • na każdym etapie procesu decyzyjnego manager wnioskujący ma możliwość wycofania wniosku (poza statusem „Zrealizowany”)
  • w przypadku odrzucenia wniosku na którymkolwiek etapie, aplikacja generuje wiadomość e-mail do wszystkich dotychczasowych uczestników procesu (którzy już zatwierdzili wniosek)
  • przechowanie całej historii statusów wniosku (wraz z powodami odrzucenia w przypadku odrzuceń)
  • dołączenia do wniosku dowolnej liczby załączników w formie elektronicznej
 • pełną integracja z SAP HCM:
  • pełną integrację ze zdarzeniami kadrowymi w SAP:
  • listę oczekujących wniosków
  • automatyczne uzupełnianie danych z wniosku do pól wybranych infotypów
  • po wykonaniu zdarzenia następuje zmiana statusu wniosku
 • przeglądanie danych podległych pracowników:
  • podstawowych danych personalnych
   • przypisanie organizacyjne
   • system czasu pracy
   • dane dotyczące umowy o pracę
   • oddelegowanie do projektu
   • wysokość wynagrodzenia zasadniczego
   • badania lekarskie
   • wykształcenie pracowników
   • inne dane uzgodnione z klientem
  • dane dotyczące relacji z pracodawcą
  • dane dotyczące systemu czasu pracy.
Warto podkreślić, że rozwiązania samoobsługowe oferowane przez LST gwarantują pełne bezpieczeństwo i poufność danych, nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach dostępnych pracownikom i menadżerom (wystarcza przeglądarka internetowa). Oprogramowanie działa na bieżąco, na spójnej bazie danych SAP.

Nasi Klienci wykorzystujący rozwiązania Samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej:

 • Czołowe firmy z branży telekomunikacyjnej,
 • Grupa Żywiec.

Pobierz materiały dodatkowe

Wdrożenia rozwiązań i produktów HCM w oparciu o portal korporacyjny

Zobacz inne rozwiązania portalowe

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.