Roll-out SAP

Wsparcie projektów typu roll-out

W przypadku projektów typu roll-out systemu SAP częstą praktyką jest sytuacja, w której to zagraniczni konsultanci z firm informatycznych, będących głównymi dostawcami usług dla koncernu, są realizatorami projektu. Aby zminimalizować ryzyko braku znajomości polskiej specyfiki prawa oraz języka, dobrą praktyką jest wykorzystanie wsparcia i doświadczenia polskich firm wdrożeniowych. Dużo łatwiej zrealizować projekt roll-outu z sukcesem, mając zapewnioną fachową wiedzę z zakresu polskiego prawa rachunkowego i podatkowego, znajomość polskich dobrych praktyk biznesowych, pełną dostępność i zaangażowanie konsultanta na miejscu oraz brak bariery językowej.

Z naszych doświadczeń wynika, że nawet w przypadku zaangażowania konsultantów krajowych z firm informatycznych, będących głównymi dostawcami usług dla koncernu, w projektach typu roll-out pojawiają się następujące problemy:
 • niechęć konsultantów do uwzględniania specyfiki krajowej
 • „skrótowe” podejście do procesu analizy różnic
 • brak czasu na wyjaśnienie pracownikom specyfiki systemu i szkolenia w sytuacji, gdy roll-out odbywa się jednocześnie w wielu spółkach grupy.

Oferta

W oparciu o te doświadczenia Firma LST oferuje dwa typy wsparcia projektów typu roll-out:

Pełne wsparcie wdrożeń typu roll-out, które obejmuje następujące usługi:
 • analizę dokumentacji systemu oraz specyfiki przedsiębiorstwa
 • w przypadku braku dokumentacji – rozpoznanie sposobu działania systemu i stworzenie dokumentacji
 • przygotowanie dokumentu Analizy Różnic
 • wdrożenie systemu SAP ERP z uwzględnieniem modelu zaimplementowanego w korporacji, wraz z lokalnymi modyfikacjami
 • szkolenia dla użytkowników kluczowych i końcowych na modelu systemu funkcjonującym w koncernie lub na własnych systemach szkoleniowych
 • przygotowanie instrukcji stanowiskowych na bazie procesów realizowanych w systemie
 • wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach projektu
 • wsparcie powdrożeniowe "on site" lub zdalne.

Audyt i lokalne wsparcie roll-outu, w którego skład wchodzą następujące usługi:
 • nadzór nad jakością prac zespołu wdrożeniowego, którego efektem są cykliczne raporty dla Kierownictwa, zawierające ocenę prac, identyfikację zagrożeń i propozycje ich minimalizacji
 • analizę dokumentacji, powstającej w trakcie prac pod kątem ich zgodności z dobrymi praktykami wdrożeniowymi,
 • warsztaty dla pracowników, zapoznające z niuansami funkcjonowania systemu
 • indywidualne konsultacje dla pracowników, wyjaśniające założenia projektowe
 • wykonywanie drobnych zmian konfiguracyjnych, nie mieszczących się w założeniach roll-outu
 • wsparcie pracowników po zakończeniu projektu.
Wszystkie usługi w ramach roll-outu są realizowane przy pełnej współpracy konsultantów LST z konsultantami zagranicznymi.

Pobierz materiały dodatkowe

Wsparcie projektów roll-out i success-story wdrożeń

Nasi Klienci

Flsmidth Maag Gear Sp. z o.o. , EUROGAZ-GDYNIA Spółka z o.o. , Cadbury.plc , UCB Pharma

Zobacz inne rozwiązania z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.