Roll-out SAP HCM

Roll-out systemów SAP HCM

W przypadku projektów typu roll-out systemu SAP HCM w międzynarodowych korporacjach częstą praktyką jest sytuacja, w której to zagraniczni konsultanci z firm informatycznych, będących głównymi dostawcami usług dla koncernu, są realizatorami projektu. Aby zminimalizować ryzyko braku znajomości polskiej specyfiki prawa oraz języka, dobrą praktyką jest wykorzystanie wsparcia i doświadczenia polskich firm wdrożeniowych.

Dużo łatwiej zrealizować projekt roll-out'u z sukcesem, mając zapewnioną fachową wiedzę z zakresu polskiego prawa, znajomość polskich dobrych praktyk biznesowych, pełną dostępność i zaangażowanie konsultanta na miejscu oraz brak bariery językowej.

Oferta

W oparciu o te doświadczenia Firma LST oferuje wsparcie wdrożeń typu roll-out, które obejmuje następujące usługi:
  • analizę dokumentacji systemu oraz specyfiki przedsiębiorstwa
  • w przypadku braku dokumentacji – rozpoznanie sposobu działania systemu i stworzenie dokumentacji
  • przygotowanie dokumentu Analizy Różnic
  • wdrożenie systemu SAP HCM z uwzględnieniem modelu zaimplementowanego w korporacji, wraz z lokalnymi modyfikacjami
  • szkolenia dla użytkowników kluczowych i końcowych na modelu systemu funkcjonującym w koncernie lub na własnych systemach szkoleniowych
  • przygotowanie instrukcji stanowiskowych na bazie procesów realizowanych w systemie
  • wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach projektu
  • wsparcie powdrożeniowe "on site" lub zdalne.
Wszystkie usługi w ramach roll-outu są realizowane przy pełnej współpracy konsultantów LST z konsultantami zagranicznymi.

Nasi Klienci korzystający z roll-out SAP HCM

RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.

Pobierz materiały dodatkowe

Roll-out systemów HCM

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.