Planowanie projektu informatycznego

Planowanie projektu informatycznego

Wybór rozwiązania informatycznego, optymalnie wspierającego cele biznesowe organizacji oraz późniejsze zaplanowanie prac projektowych to zadania, które mogą rzutować na efektywność IT w długim okresie. W związku z tym niezbędne jest metodyczne i profesjonalne wykonanie tych zadań. Z naszych doświadczeń wynika, że wsparcie niezależnej firmy doradczej w zakresie przygotowania projektu może znacznie zmniejszyć ryzyko jego niepowodzenia oraz zminimalizować problemy w takcie jego trwania.

Oferta

Firma LST przygotowała pakiet usług w zakresie Planowania projektu informatycznego, w skład którego wchodzi:
Formułowanie strategii informatyzacji:
  • Analiza aktualnego stanu środowiska informatycznego
  • Transformacja celów biznesowych Klienta na cele informatyzacji
  • Dobór przedsięwzięć informatycznych, umożliwiających realizację tych celów
  • Ocena zasadności podjęcia poszczególnych przedsięwzięć.
Analiza przedwdrożeniowa:
  • Analiza zasadności podjęcia projektu informatycznego
  • Formułowanie i ocena założeń funkcjonalnych dla nowego systemu
  • Ocena ofert
  • Pomoc w formułowaniu założeń do umowy wdrożeniowej
  • Pomoc w formułowaniu harmonogramu i budżetu projektu.

Nasi Klienci

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Visotec Socha Sp. z o.o., Gdańskie Młyny i Spichlerze Dr Cordesmeyer Sp. z o.o.

Pobierz materiały dodatkowe

Doradztwo informatyczne – świadczone usługi

Zobacz inne usługi Doradztwa Informatycznego

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.