E-Planowanie urlopów (E-PU)

Firma LST wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji w zakresie planowania urlopów pracowników opracowała aplikację E-PU (E-Planowanie urlopów) w pełni zintegrowaną z systemem SAP HCM. W trakcie projektowania aplikacji wykorzystano doświadczenia konsultantów z wielu wdrożeń, zaimplementowano elementy procesów decyzyjnych oraz wprowadzono walidacje zapewniające przestrzeganie norm prawnych. Interfejs użytkownika E-PU oparto na przeglądarce internetowej, co sprawia że obsługa aplikacji jest intuicyjna.

Oferta

W ramach aplikacji oferujemy:
 • pełną integrację w czasie rzeczywistym z systemem SAP
 • interfejs użytkownika oparty o przeglądarkę internetową
 • walidację poprawności rejestrowanych danych z normami prawnymi
 • usprawnienie procesu zarządzania czasem.
Podstawowe funkcjonalności:
 • wprowadzanie danych o planowanych urlopach
 • zgłaszanie urlopów na żądanie
 • modyfikacja danych dot. planowanych urlopów
 • wyświetlanie i raportowanie zapisanych danych
 • workflow - informowanie pocztą elektroniczną zainteresowanych o zmianach rejestrowanych w module
 • walidacja poprawności danych ze względu na normy określone przepisami prawa pracy
 • system informacyjny - raporty (zapis w formacie PDF lub export w formacie Excela), np:
  • plan urlopowy indywidualny
  • zbiorczy plan urlopowy pracowników
  • raporty dot. bieżącej kontroli stanu urlopów
  • miesięczny/kwartalny/dzienny raport wykorzystania zaległych i bieżących urlopów wypoczynkowych.
Procesy mające odzwierciedlenie w aplikacji (E-PU):
 • planowanie urlopów
 • weryfikacja propozycji planów urlopowych przez przełożonych
 • akceptacja planów urlopowych
 • weryfikacja propozycji planów urlopowych i weryfikacja pod kątem wymogów prawnych
 • publikacja planów urlopowych
 • wysyłanie kart urlopowych pocztą elektroniczną
 • zmiana planu urlopowego
 • zgłoszenia urlopów na żądanie
 • bieżąca kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych
 • raportowanie stanu wykorzystania zaległych i bieżących urlopów.

Nasi Klienci wykorzystujący E-Planowanie Urlopów

Czołowe firmy z branży telekomunikacyjnej.

Pobierz materiały dodatkowe

Wdrożenia rozwiązań i produktów HCM w oparciu o portal korporacyjny

Zobacz inne rozwiązania portalowe

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.