e-Deklaracje

Aplikacja e-Deklaracje pozwala na usprawnienie przygotowania i wysyłki dokumentów PIT bezpośrednio z systemu SAP ERP HCM. Działając zgodnie z polskim prawem rozwiązanie pozwala na przygotowanie dowolnej ilości elektronicznej wersji dokumentów PIT-11, PIT-40, PIT-8C. Dokumenty te mogą być przesyłane bezpośrednio na serwis e-deklaracje Ministerstwa Finansów (MF), a dalej do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

Zapraszamy również na stronę poświęconą temu produktowi e-Deklaracje.biz.

Oferta

Funkcjonalność rozwiązania obejmuje:
 • generowanie elektronicznych dokumentów PIT na podstawie danych z systemu SAP ERP HCM
 • podpisywanie dokumentów PIT wybranym certyfikatem
 • przesłanie dokumentów PIT na serwis MF
 • przyjmowanie urzędowych potwierdzeń odbioru (UPO)
 • przechowywanie podpisanych dokumentów w postaci XML oraz potwierdzeń odbioru w archiwum bazy danych
 • zarządzanie dokumentami umożliwiające wyszukiwanie z wykorzystaniem filtrów i podglądu.

Zalety
 • oszczędność czasu – dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego redukuje się czas związany z przygotowaniem danych, drukowaniem, pakowaniem i wysyłaniem dokumentów
 • łatwość obsługi – intuicyjna obsługa, ergonomia widoków ekranowych i sposobu pracy
 • prosty sposób modyfikacji – w przypadku rozszerzenia o kolejne deklaracje
 • uporządkowanie dokumentów w jednej bazie – dokumenty znajdują się w jednej, łatwo dostępnej bazie
 • automatyczne otrzymywanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru
 • podgląd dokumentów w formie zgodnej z wymaganiami Ministerstwa Finansów
 • możliwość dostosowania rozwiązania do wymagań klienta
 • bezpieczny przesył danych
 • łatwa i szybka instalacja.

Budowa

Na produkt e-Deklaracje składają się następujące elementy :
 • Raport w systemie SAP generujący deklaracje elektroniczne w wymaganym formacie
 • Archiwum wygenerowanych dokumentów PIT w systemie SAP
 • Aplikacja (.NET) służącą do:
  • elektronicznego podpisu wybranych deklaracji w oparciu o dostarczony certyfikat
  • wysyłki wybranego zestawu do centrum obsługi
  • zarządzania dokumentami
 • Archiwum dokumentów, w którym przechowywane są podpisane elektronicznie dokumenty oraz ich statusy i Urzędowe Potwierdzenia Odbioru.
Zapraszamy również na stronę poświęconą temu produktowi e-Deklaracje.biz

Pobierz materiały dodatkowe

e-Deklaracje SAP - opis aplikacji

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.