Doradztwo informatyczne

Doradztwo informatyczne

Zarządzanie portfelem aplikacji informatycznych oraz planowanie i realizacja nowych przedsięwzięć to zadania, które mają kluczowe znaczenie nie tylko dla funkcjonowania działu IT, ale także dla efektywności całej organizacji. LST wspomaga swoich Klientów w procesie formułowania strategii informatyzacji, ocenie projektów informatycznych, doborze odpowiednich systemów i zapewnienia jakości prac projektowych.

W tym zakresie świadczymy między innymi następujące usługi:

Planowanie projektu informatycznego:
  • Formułowanie strategii informatyzacji
  • Analiza przedwdrożeniowa.

Zapewnienie jakości projektu SAP:
  • Bieżąca analiza przebiegu projektu pod kątem dobrych praktyk w zakresie metodyki wdrożeniowej
  • Analiza ryzyk projektowych i propozycje ich minimalizacji
  • Analiza jakości i kompletności dokumentacji projektowej.

Pobierz materiały dodatkowe

Doradztwo informatyczne – świadczone usługi

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.