Bezpieczny transfer plików

Broker – bezpieczny transfer plików

Broker jest pakietem programów służącym do bezpiecznego przesyłania i zarządzania wymianą danych pomiędzy systemem centralnym, a dowolnym systemem w oddziałach np. kasowym, sklepowym czy magazynowym.

W centrali i w oddziałach pracują programy odpowiedzialne za przygotowanie, sprawdzanie i transfer plików z danymi oraz potwierdzenia ich otrzymania. Przesyłane pliki są kompresowane i mogą być szyfrowane.

Pakiet Broker składa się z elementów:
  • serwisów i konfiguratora w centrali (CBroker)
  • serwera pośredniczącego
  • klienta w oddziale (SBroker).

Bezpieczny transfer

Wymiana danych odbywa się w sposób asynchroniczny. Program SBroker pobiera pliki ze zdefiniowanych podczas konfiguracji kartotek i wysyła je na serwer pośredniczący w centrali. Wysyłka odbywa się w ustalonym czasie lub na żądanie. Transfer plików po stronie oddziału uruchamiany jest automatycznie w zdefiniowanych oknach czasowych. Zwrotnie przesyłane są dane o stanie systemu i statusie. Serwis w centrali (CBroker) przygotowuje pliki do wysyłki i umieszcza je na serwerze pośredniczącym do pobrania przez odziały. Jednocześnie pobiera z serwera pośredniczącego pliki przekazane przez oddziały.

Logi

Wszystkie zdarzenia mające miejsce w czasie komunikacji są rejestrowane i dostępne w raporcie. Istnieje możliwość ustawienia filtru dla wybranego okresu. Logi rejestrowane są z różnym poziomem szczegółowości. Broker posiada wbudowany mechanizm potwierdzeń otrzymania danych, zdalnej konfiguracji oraz uaktualniania wersji programu w oddziałach.

Broker Lite

Oferujemy też uproszczoną wersję systemu Broker, ograniczoną do jednego typu wymiany tj. kanałów jednostronnych. Wersja Broker Lite składa się z ograniczonej funkcjonalnie aplikacji centralnej z konfiguratorem WWW na serwerze IIS. W takim przypadku nie jest wymagany serwer pośredniczący. W każdym kanale są parametry opisujące miejsce docelowe (serwer pośredniczący i katalog) oraz parametry opisujące rodzaj przesyłanych plików.

Wymagania sprzętowe i środowiskowe

Komputery z systemem Windows i dostępem do Internetu.

Zobacz inne nasze aplikacje

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.