Aplikacja Czasu Pracy

Aplikacja Czasu Pracy powstała z myślą o usprawnieniu procesów zarządzania czasem pracy przez menadżerów w odniesieniu do podległych pracowników. Dzięki niej menadżerowie, ich podwładni oraz kadrowcy mogą w łatwy i szybki sposób wyświetlać oraz modyfikować dane o czasie pracy. Wprowadzane dane są weryfikowane pod względem zgodności z przepisami prawa pracy, a ewentualne nieprawidłowości wyświetlane w formie ostrzeżeń lub błędów.

Oferta

W ramach aplikacji oferujemy:
 • możliwość elastycznego dostosowania rozwiązania do procesów biznesowych panujących w przedsiębiorstwie
 • pełną integrację z systemem SAP
 • możliwość obsługi przez przeglądarkę internetową
 • walidację poprawności rejestrowanych danych z normami prawnymi
 • usprawnienie procesu zarządzania czasem pracy podległych pracowników.
Przykładowe funkcjonalności:
 • Przełożony:
 • Ewidencja danych o czasie pracy podległych pracowników:
  • harmonogram czasu pracy
  • godziny nadliczbowe (automatyczna kwalifikacja)
  • nieobecności
  Raportowanie danych o czasie pracy
  • harmonogram czasu pracy
  • karta ewidencji czasu pracy
  • raport godzin nadliczbowych komórkowy/ imienny
  cedowanie uprawnień
 • pracownik:
  • wyświetlanie własnych danych o czasie pracy
  • składanie wniosków o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
 • kadrowiec:
  • raportowanie po strukturze organizacyjnej danych o czasie pracy
  • korekta danych o czasie pracy

Nasi Klienci wykorzystujący Aplikację Czasu Pracy

Czołowe firmy z branży telekomunikacyjnej.

Pobierz materiały dodatkowe

Wdrożenia rozwiązań i produktów HCM w oparciu o portal korporacyjny

Zobacz inne rozwiązania portalowe

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.