Supply Chain Performance Assurance Starter Kit

Czy zakłócenia w Łańcuchu Dostaw mają znaczący wpływ na przychody w Twojej organizacji? Jeśli tak – wówczas rozwiązaniem może być narzędzie na bieżąco analizujące i śledzące kluczowe wskaźniki KPI, oparte na bazie danych z Twojego środowiska SAP, które będziesz mógł udostępnić w swojej organizacji i na ich bazie podejmować z wyprzedzeniem konkretne decyzje biznesowe.

W ramach SAP Analytics Cloud dostarczamy kompleksową platformę techniczną umożliwiającą m.in. współpracę i komunikację użytkowników, analizy drill-down oraz przyjazny interfejs użytkownika.

Oferujemy pakiet rozwiązań na bazie SAP Analytics Cloud, umożliwiających postawienie pierwszych kroków w kierunku monitorowania łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.Podczas tygodniowych warsztatów zapoznamy Państwa z naszym szablonem dostarczanym wraz z SAP Analytics Cloud, zawierającym zestaw wybranych wskaźników KPI, od których można zacząć analizę własnego łańcucha dostaw. Szablon może być wykorzystany natychmiast do wprowadzenia danych za pomocą pliku Excel uprzednio wyeksportowanego z Państ-wa systemu.

Przegląd swojej aktualnej sytuacji na bazie modelowego zestawu wskaźników KPI pozwoli Państwu na szybką ocenę przydatności oferowanego rozwiązania, jako narzędzia wspierającego monitoring łańcucha dostaw i źródła informacji do podejmowania decyzji biznesowych w tym obszarze. Kolejnymi etapami projektu mogą być m.in. wprowadzenie dodatkowych wskaźników KPI, poprawa jakości danych, przyp-isanie ról i obowiązków, migracje systemów, czy wykorzystanie nowych technologii.
Po wstępnych warsztatach zadania te można natychmiast przypisać do uczestników projektu, ustalić priorytety i wprowadzić do planu projektu.Nasi eksperci będą Państwa wspierać w stawianiu pierwszych kroków na drodze do kompleksowego monitorowania łańcu-cha dostaw w czasie rzeczywistym.

Zobacz rozwiązania z zakresu zarządzania logistyką i transportem

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.