Success Factors

SuccessFactors to najnowsze rozwiązania w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferowane przez SAP wykorzystujące chmurę obliczeniową i licencjonowanowane w modelu subskrypcyjnym. Dzięki tym cechom czas poświęcony na wdrożenie jest znacznie krótszy, a koszty mniejsze. Dostęp do aplikacji możliwy jest z poziomu przeglądarki internetowej oraz na urządzeniach mobilnych.

Nasze rozwiązania z zakresu Rapid-Deployment Solution

SAP Rapid Deployment Solution jest prekonfigurowaną wersją systemu – gotową do uruchomienia w ciągu kilku tygodni.Obecnie dostępne obecnie komponenty Success Factors to:
 • Dane podstawowe (Employee Central) – jest to podstawowy, w pełni zintegrowany z pozostałymi komponentami, moduł rozwiązania, pozwalający na zarządzanie danymi podstawowymi pracowników.
 • Ocena Pracownicza i Cele (Performance & Goals) – jest to moduł zawierający funkcjonalności oceny pracowniczej oraz zarządzania przez cele, wspierający m.in. ocenę 360 stopni oraz kaskadowe MBO.
 • Planowanie Wynagrodzeń (Compensation) – jest komponentem wspierającym zarządzanie wynagrodzeniami, a w tym m.in. ich planowanie, budżetowanie czy powiązanie z wynikami oceny pracowniczej.
 • Rekrutacja (Recruting Execution) – to szereg elastycznych funkcjonalności rekrutacyjnych wpierających m.in. integrację z portalami społecznościowymi.
 • Adaptacja (Onboarding) - wspiera proces wprowadzania nowych pracowników do firmy.
 • Szkolenia (Learning) – zawiera pakiet funkcjonalności wspierających zarządzanie szkoleniami oraz e-learningiem.
 • Ścieżki Karier (Succession & Development) – umożliwia planowanie ścieżek karier pracowników oraz optymalne dopasowanie ich do stanowisk w oparciu o macierz potencjału oraz kompetencje.
 • Planowanie Zatrudnienia (Workforce Planning) – funkcjonalność służąca do tworzenia różnorodnych wariantów planowania zatrudnienia, szacowania przyszłych kosztów i potrzeb kompetencyjnych.
 • Analiza pracownicza (Workforce Analytics) – zawiera bogaty zestaw zdefiniowanych wskaźników efektywności (KPI) oraz raportów, a dodatkowo posiada możliwość raportowania ad-hoc.
 • Serwis społecznościowy (SAP Jam) – jest to platforma wykorzystywana do utrzymywania kontaktu i wymiany wiedzy pomiędzy członkami organizacji. Umożliwia ona zamieszczanie różnorodnych plików np. dokumentów czy filmów, tworzenie grup dyskusyjnych etc.
 • Rozwiązania mobilne (Mobile) - to aplikacja mobilna udostępniająca dane z SAP Jam, umożliwiająca przeprowadzanie szkoleń on-line, przegląd struktury organizacyjnej oraz wsparcie procesów oceny pracownicz

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.