SAP eZLA

SAP eZLA

Dane eZLA w SAP

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie nazywane e-ZLA. Wystawienie takiego zwolnienia jest szybsze niż wypisywanie go w wersji papierowej, lekarz po podaniu numeru PESEL pacjenta automatycznie uzyskuje wszystkie niezbędne informacje do wystawienia dokumentu.

Od 2019 r. zwolnienia wystawiane są wyłącznie elektroniczne i po podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu, kwalifikowanego lub zaufanego podpisu elektronicznego (PZ ePUAP) przesyłane są do ZUS automatycznie. Na profilu PUE ZUS zwolnienia udostępniane są pracodawcom i pracownikom. LST jest autorem programu, który z bazy ZUS automatycznie pobiera dane e-ZLA i przesyła je do systemu SAP HCM.

Nasze rozwiązanie umożliwia

  • konfigurację połączenia, bez konieczności ręcznego logowania się do PUE i autoryzację użytkownika
  • pobieranie i archiwizację danych wygenerowanych w postaci raportów w PUE ZUS
  • rozpakowanie i ekstrakcję danych z raportów.
Serwis składa się z programów pracujących w środowisku Windows
  • usługa komunikacyjna - serwis SAP eZLA
  • program konfiguracyjny - ZlaConfig.
Oprogramowanie pracuje jako usługa w tle i służy do automatycznego pobierania nieobecności ZUS i przygotowania pliku z danymi do SAP.

Zobacz inne nasze aplikacje

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.