SAP TM

SAP TM to najnowszy komponent rozwiązań SAP z platformy SAP Supply Chain Execution przeznaczony do zarządzania transportem. Stworzony w oparciu o biznesowe modele procesów z różnych branż produkt pozwala na kompleksowe planowanie i optymalizację procesów transportowych świadczonych zarówno przez własne jak i obce środki transportu drogowego, morskiego, kolejowego, lotniczego czy obsługi multimodalnej.

Kluczowe korzyści z wdrożenia SAP TM:
  • Skrócenie czasu dostaw poprzez bardziej precyzyjne planowanie transportu multimodalnego
  • Redukcja kosztów poprzez wybór najbardziej efektywnych środków transportu i tras oraz odpowiedni dobór ładunku i punktów przeładunkowych
  • Wzrost efektywności, goto¬wości i elastyczności trans¬portu poprzez automatyczny monitoring procesów transpor¬towych
  • Optymalne wykorzystanie środków transportu poprzez przejrzyste planowanie oraz zautomatyzowaną współpracę z przewoźnikami
  • Kontrola procesu zarządzania transportem od zapytania, przez planowanie, realizację, monitorowanie do rozliczenia całego procesu.Projekty SAP TM realizujemy w ramach Grupy Westernacher, partnera eksperta SAP w obszarze logistyki, posiadającej doświadczony, globalny zespół konsultantów specjalizujących się w rozwiązaniach na platformie Supply Chain Execution.

Tangro TM-FWO

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów rozszerzyliśmy naszą ofertę o komponent tangro TM-FWO. Jest to nowoczesne rozwiązanie stworzone w ramach współpracy między firmami Tangro i Westernacher, służące do przetwarzania zewnętrznych dokumentów (papier, e-mail) transportowych do elektronicznego formatu systemu SAP TM, które otrzymało certyfikację SAP.
Tangro umożliwia sczytywanie informacji ze zleceń i ich gromadzenie, a dodatkowo dzięki mechanizmom „uczenia się” poszczególnych wzorów dokumentów i wewnętrznemu workflow prowadzi do skrócenia czasu niezbędnego na procedowanie poszczególnych zleceń oraz wzrostowi jakości wprowadzanych danych.

Zobacz rozwiązania z zakresu zarządzania logistyką i transportem

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.