SAP PPK

SAP PPK

SAP PPK

Od lipca 2019 pracodawcy, którzy 31.12.2018 zatrudniali ponad 250 osób, zobowiązani są do utworzenia i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ramach wsparcia swoich klientów, SAP przygotował standardową wersję rozwiązania, zawierającą podstawowe elementy obsługi PPK.

W związku z wprowadzonymi zmianami na pracodawcy spoczywają nowe obowiązki, takie jak:
 • wybór instytucji finansowej prowadzącej rachunki
 • stały dostęp do danych pracowników w zakresie pozyskania informacji o uczestnictwie czy rezygnacji
 • obliczanie składek.
Zapis do PPK odbywa się automatycznie, pracownik jednak ma możliwość rezygnacji z udziału w nim. Wymaga to złożenia odpowiednich dokumentów u pracodawcy. Co ważne, osoby, które zrezygnują z udziału takie dokumenty będą musiały składać co dwa lata, ponieważ po tym okresie automatycznie zostanie przypisany do PPK.

Z Pracowniczych Planów Kapitałowych środki można wypłacić w dowolnym momencie, choć pod pewnymi warunkami. Warto podkreślić, że środki zgromadzone na tych rachunkach są dziedziczone.

Dostosowanie rozwiązania SAP

Odpowiednie naliczanie wpłat do PPK realizowane jest w rozliczeniach płacowych. W celu rozliczenia wystarczy wykorzystać gotowe modelowe składniki płacowe. Istnieje też możliwość definicji statusów klienckich. Dostarczane przez SAP rozwiązanie oferowane jest w wersji podstawowej. Oferowana przez LST obsługa w systemie SAP HCM zawiera dodatkowe dostosowanie statusów do potrzeb klienta.

Opis rozwiązania dostarczanego przez LST:
Składniki płacowe dla SAP PPK:
 • konfiguracja kompletu składników klienckich
 • księgowania nowych składników (składek PPK).
Funkcje płacowe:
 • aktualizacja schematu płacowego z uwzględnieniem funkcji dostarczonych przez SAP
Transfer danych do agenta transferowego:
 • raport rejestracji pracowników uczestniczących w PPK
 • raport składek PPK pracownika
Raporty pomocnicze:
 • raport startowy wyszukujący osoby podlegające składkom oraz rejestrujący dane dot.PPK w systemie
 • raport umożliwiający masową zmianę statusów pracowników, np. rejestrację rezygnacji z PPK
 • raport wyszukiwania potencjalnych, nowych uczestników programu z możliwością zapisu uczestnictwa

Korzyści z wdrożenia rozwiązania

 • rozwiązanie oferowane przez LST jest zgodne z przepisami prawa polskiego
 • niskie koszty obsługi nowych wymagań prawnych
 • krótki czas wdrożenia
 • intuicyjne i przyjazne dla użytkownika środowisko pracy.
Warto podkreślić, że obsługa pracowniczych planów kapitałowych jest ograniczona tylko do instytucji finansowych, których oferty zostaną umieszczone w ewidencji i udostępnione na dedykowanym portalu.
Plany kapitałowe mogą oferować towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie, powszechne towarzystwa emerytalne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne.

Nasi Klienci wykorzystujący to rozwiązanie

DRE, Tchibo, Koebo.

Zobacz inne nasze aplikacje

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.