SAP HCM

SAP HCM

Dla obsługi procesów tak zwanego „twardego" HR obejmującego m.in. kadry, płace, strukturę organizacyjną i czas pracy oferujemy rozwiązanie SAP HCM będącego częścią pakietu klasy ERP – SAP ECC i SAP S/4HANA.

Producent systemu, firma SAP, zapewnia bieżącą aktualizację i dostosowanie do zmieniających się przepisów. System HCM jest dostępny dla obsługi procesów w ponad 40 krajach, większości języków i walut świata. System jest zgodny z kolejnymi zmianami prawnymi w tym zakresie oraz z wymaganiami ZUS, GUS i PIP.

W zakresie wdrożeń systemu SAP HCM naszym klientom oferujemy:
 • pełne wdrożenia systemu SAP HCM wraz z przekazaniem wiedzy na temat jego implementacji
 • wsparcie w pracach na poszczególnych etapach cyklu wdrożenia
 • wdrożenia w oparciu o metodykę ASAP lub własną metodykę LST, będącą połączeniem najlepszych praktyk wielu metodyk, między innymi PMI. IPMA, Prince 2
 • rozwój poszczególnych obszarów funkcjonującego systemu, również takich które wymagają skomplikowanych prac projektowych i programistycznych
 • rozwój systemu o dodatkowe funkcjonalności dedykowane dla klienta
 • integrację systemu SAP HCM z innymi aplikacjami i systemami wykorzystywanymi w firmie
 • utrzymanie systemu produktywnego.
Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów w ramach współpracy z innymi dostawcami IT.

Zakres funkcjonalny SAP HCM

Funkcjonalność SAP HCM obejmuje
 • SAP HCM OM – struktura organizacyjna
 • SAP HCM PA – administracja kadrami
 • SAP HCM PT – ewidencja czasu pracy
 • SAP HCM PY – rozliczanie listy płac
 • czas pracy – autorskie rozwiązania LST

Czas pracy w SAP HCM

Zestaw rozszerzeń autorskich LST zawiera m.in.:
 • wyświetlanie pracowników (obsada) w podziale na linie produkcyjne, obszary produkcyjne, stanowiska
 • planowanie dni wolnych (odbiory czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych)
 • nieobecności – podgląd i wprowadzanie wybranych rodzajów np. urlop
 • obsługa nadpracowanego czasu pracy - godziny nadliczbowe
 • raportowanie
 • harmonogramy czasu pracy – planowanie
 • harmonogramy czasu pracy – walidacje takie jak kontrolę zachowania doby pracowniczej, kontrolę zachowania minimalnego dobowego ciągłego wypoczynku, kontrolę wymiaru godzin pracy dla okresu rozliczeniowego czy brak możliwości wprowadzenia czasu pracy powyżej 12 godzin.

SAP HCM
Rozwiązanie zawiera także pakiet dodatkowych raportów, prekonfigurowane interfejsy do systemów zewnętrznych, pracującymi również z czytnikami RCP oraz narzędzia integracji z innymi rozwiązaniami platformy SAP ECC.

System jest bardzo elastyczny, czego dowodem jest kilkaset udanych wdrożeń w Polsce w najróżniejszych branżach gospodarki, instytucjach państwowych i samorządowych, bankach, uczelniach etc.

SAP ESS i SAP MSS

System HCM może zostać wzbogacony w zakresie samoobsługi pracowniczej (ang. SAP ESS – Employee Self Sevice) i menedżerskiej (ang. SAP MSS – Managers Self Service) przy zastosowaniu różnorodnych technologii takich jak aplikacje webowe i mobilne SAP Fiori, portal pracowniczy wykonany w narzędziach SAP Portal lub innych. SAP oferuje kilka interfesów użytkownika systemu.

System przeszedł akredytację w zakresie zgodności z wytycznymi RODO.

Zobacz nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.