SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud (SAC) pozwala osiągać korzyści biznesowe związane z analizą danych, dzięki którym można podejmować bardziej trafne decyzje i opracowywać strategię na podstawie danych, które już istnieją w firmie, ale są skupione w różnych systemach.

Dzięki wykorzystaniu Business Intelligence przekształcimy dane w informacje i przekażemy wiedzę o aktualnej sytuacji finansowej, sprzedażowej czy marketingowej firmy. SAP Analytics Cloud to również możliwość skutecznego planowania, które umożliwia również przeprowadzanie różnych scenariuszy biznesowych wraz z analizą ich skutków. Dzięki nowym funkcjom SAP dla rozwiązaniach analitycznych SAP klienci będą mogli przeprowadzać szybsze i bardziej. pogłębione analizy. Kluczowe jednak wydaje się wykorzystanie uczenia maszynowego. Uczenie maszynowe jest dziedziną sztucznej inteligencji zajmującą się badaniem algorytmów i systemów usprawniających swoje działanie wraz ze zdobywanym doświadczeniem, co pozwala na zautomatyzowanie procesu pozyskiwania danych.

SAP Analytics Cloud umożliwia wykorzystanie predefiniowanej zawartości dostarczanej przez SAP, ułatwiającej proces wdrożenia i przyswojenia przez organizację najlepszych praktyk.
SAP Analytics Cloud

Kluczowe możliwości systemu to raportowanie, planowanie i prognozowanie, ale przede wszystkim integracja z wieloma źródłami danych, również z rozwiązaniami innymi niż SAP. Wszystko to przedstawione jest w przejrzystej formie wzbogaconej o czytelne wykresy.

SAP Analytics Cloud jest rozwiązaniem chmurowym, co znacznie obniża koszty utrzymania infrastruktury. Aby wykorzystać wszystkie korzyści płynące z wykorzystania SAC wystarczy przeglądarka lub dedykowana aplikacja mobilna.

Supply Chain Performance Assurance

Stworzone przez nas narzędzie dla SAP Analytics Cloud zapewni Tobie kontrolę nad łańcuchem dostaw, zidentyfikuje sytuacje krytyczne zanim się pojawią i zainicjuje środki zaradcze. Rozwiązanie zawiera również kluczowe wskaźniki do sterowania łańcuchem dostaw.
Supply Chain Performance Assurance
Przegląd swojej aktualnej sytuacji na bazie modelowego zestawu wskaźników KPI pozwoli Państwu na szybką ocenę przydatności oferowanego rozwiązania, jako narzędzia wspierającego monitoring łańcucha dostaw i źródła informacji do podejmowania decyzji biznesowych w tym obszarze. Kolejnymi etapami projektu mogą być m.in. wprowadzenie dodatkowych wskaźników KPI, poprawa jakości danych, przypisanie ról i obowiązków, migracje systemów czy wykorzystanie nowych technologii.

Zachęcamy do udziału w tygodniowych warsztatach, podczas których zapoznamy Państwa z naszym szablonem dostarczanym wraz z SAP Analytics Cloud, zawierającym zestaw wybranych wskaźników KPI, od których można zacząć analizę własnego łańcucha dostaw. Szablon może być wykorzystany do wprowadzenia danych za pomocą pliku Excel uprzednio wyeksportowanego z Państwa systemu.

Korzyści z wykorzystania SAP Analytics Cloud

  • intuicyjne i proste użytkowanie
  • możliwość podłączenia wielu źródeł danych
  • centralne miejsce do prezentacji aktualnej informacji
  • możliwość skutecznego planowania.

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.