Integracja SAP SuccessFactors Employee Central z SAP ERP

Integracja SAP SuccessFactors Employee Central z SAP ERP: Rapid-Deployment Solution

Rozwiązanie zawiera wstępną konfigurację i najlepsze praktyki integracji danych SAP SuccessFactors z SAP ERP. Zastosowanie tego oprogramowania zmniejsza całkowity koszt użytkowania (TCO) dzięki wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji „on-premise”. Zapewnia również bezpieczeństwo przesyłanych danych HR poprzez ich wymianę w oparciu o oprogramowanie poœredniczące.

Korzyści biznesowe

  • używaj systemu HR w chmurze gromadząc wszystkie dane w jednym miejscu
  • integruj wszystkie dane pracownicze takie jak koszty podróży służbowych czy zamówienia
  • zsynchronizuj dane organizacyjne takie jak struktura organizacyjna czy ścieżki podległości

Zakres rozwiązania

Replikacja danych organizacji z Employee Central do SAP ERP z wykorzystaniem Hana Cloud Integration (HCI)
SuccessFactors Employee Central jest systemem rejestracji danych organizacji odnoszących się do HR oraz przypisań organizacyjnych. Integracja replikuje te obiekty do systemu SAP ERP.

Replikacja danych dotyczących kosztów z Employee Central do SAP ERP z wykorzystaniem HCI
Ten scenariusz wspiera wymianę danych dotyczących centrów kosztów między SAP ERP Financials i SuccessFactors Employee Central wykorzystując SAP HCI jako oprogramowanie pośredniczące

Replikacja danych pracowniczych z Employee Central do SAP ERP z wykorzystaniem HCI
Dzięki integracji danych pracowniczych między SAP SuccessFactors Employee Central i SAP ERP wszystkie podstawowe dane pracowników są replikowane z Employee Central do SAP ERP co umożliwia realizację procesów biznesowych w systemie ERP

Replikacja centrów kosztów z SAP ERP do Employee Central
Ten scenariusz wspiera wymianę danych dotyczących informacji centrów kosztów między SAP ERP Financials i SAP SuccessFactors Employee Central wykorzystując technologię DELL Boomi jako oprogramowanie pośredniczące

Pobierz materiały dodatkowe

Integracja SAP SuccessFactors Employee Central z SAP ERP


Nasze rozwiązania z zakresu Rapid-Deployment Solution

SAP Rapid Deployment Solution jest prekonfigurowaną wersją systemu – gotową do uruchomienia w ciągu kilku tygodni.

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.