SAP SuccessFactors Employee Central: Rapid-Deployment Solution

SAP SuccessFactors Employee Central RDS jest kluczowym rozwiązaniem HR dla biznesu. Dostarcza kompleksowe i zintegrowane funkcje HR zaprojektowane z myślą o realizacji celów biznesowych.

To korporacyjne rozwiązanie wykorzystuje dane wprowadzane lub zmieniane wraz z określonymi datami obowiązywania. Zapewnia wsparcie dla dowolnej kombinacji jednostek biznesowych, centrów geograficznych i centrów kosztów, umożliwiając modelowanie struktur i zarządzanie pracownikami. Dzięki niemu możliwe jest szybkie wdrożenie dowolnej struktury stanowisk bez dodatkowego programowania, zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych czy też zewnętrznych procesów.

Employee Central wspiera dowolną strukturę wynagrodzeń umożliwiając ich zróżnicowanie ze względu na klasyfikację geograficzną, stanowiska, stopnie i pełnione obowiązki. Ułatwia zapewnienie zgodności z regulacjami i przepisami dzięki zapisowi wszelkich operacji użytkownika oraz ich raportowaniu w przypadku kontroli. Dzięki wstępnej konfiguracji proces implementacji ulega znacznemu skróceniu, umożliwiając uzyskanie optymalnego stosunku czasu do osiąganych wartości i rezultatów procesów kadrowych.

Cechy naszego rozwiązaniaPobierz materiały dodatkowe

SAP SuccessFactors Employee Central RDS


Nasze rozwiązania z zakresu Rapid-Deployment Solution

SAP Rapid Deployment Solution jest prekonfigurowaną wersją systemu – gotową do uruchomienia w ciągu kilku tygodni.

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.