SAP SuccessFactors Align & Perform: Rapid-Deployment Solution

Ulepsz i przyspiesz proces zarządzania celami oraz ocenę pracowniczą przy pomocy naszego rozwiązania. Zobacz pozytywny wpływ rozwiązań chmurowych SuccessFactors na wyniki biznesowe Twojego przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie SAP SuccessFactors Align & Perform Rapid-Deployment Solution (RDS) umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie kompletnych procesów zarządzania celami i oceną pracowniczą.

Oferuje prosto z pudełka proces implementacji z wykorzystaniem najlepszych praktyk, również dla oceny 360 stopni.

Korzyści biznesowe

  • zaadaptowanie najlepszych procesów zarządzania celami i oceną pracowniczą w chmurze
  • uproszczenie i usprawnienie systemu oceny dla pracowników i menedżerów z wykorzystaniem oceny 360 stopni
  • zapewnienie aktywnego wglądu do ocen pracowniczych na każdym poziomie

Zakres rozwiązania

Obsługa profili osób
Podnieś wydajność pracowników umożliwiając im dzielenie się wiedzą oraz współdziałanie poprzez dostęp do dokłąadnych i aktualnych informacji o pracownikach.

Zarządzanie celami
Połącz bieżące raportowanie o realizacji celów oraz odpowiedzialności za nie. Informuj na bieżąco menedżerów o postępach ich pracowników w osiąganiu celów biznesowych.

Ocena pracownicza
Usprawniaj stały dialog między pracownikami i menedżerami poprzez zapewnienie regularnego otrzymywania informacji zwrotnych oraz coaching w celu osiągnięcia oczekiwanych wyników.

Ocena pracownicza 360 stopni
Gromadź informacje zwrotne o wynikach oraz zachowaniach pracowników wraz z danymi ilościowymi i jakościowymi z ocen okresowych 360 stopni. Informacje możesz kategoryzować i przedstawiać graficznie.

Pobierz materiały dodatkowe

SAP SuccessFactors Align & Perform RDS


Nasze rozwiązania z zakresu Rapid-Deployment Solution

SAP Rapid Deployment Solution jest prekonfigurowaną wersją systemu – gotową do uruchomienia w ciągu kilku tygodni.

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.