SAP JPK

Jednolity Plik Kontrolny

1 lipca 2016 weszły w życie nowe regulacje dotyczące dostarczania przez przedsiębiorstwa, na każde żądanie organów kontroli podatkowej, informacji w ujednoliconej formie elektronicznej. Dzięki wykorzystaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest możliwe wysyłanie danych w wymaganym formacie do wskazanych urzędów skarbowych z różnych systemów wykorzystywanych w firmach.

Kto musi wykorzystywać Jednolity Plik Kontrolny?

Zgodnie z ustawą zmieniającą Ordynację podatkową od 1 lipca 2016 przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników lub osiągające obrót powyżej 50 mln euro, których suma aktywów bilansu przekracza równowartość 43 milionów euro, są zobligowane do udostępniania informacji w ujednoliconej formie elektroniczne na każde żądanie organów kontroli podatkowej.

Ponadto zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej przedsiębiorstwa zostały zobligowane do comiesięcznego dostarczania struktury JPK_VAT bez wezwania organów kontroli podatkowej. W dalszej kolejności obowiązek ten będzie dotyczył mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie informacje są wysyłane przez JPK?

jednolity plik kontrolnyZgodnie z publikacją Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny ma siedem struktur logicznych: Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe, Operacje magazynowe, Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, Faktury VAT, Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz Ewidencja przychodów. Wszystkie te informacje przechowywane w istniejących systemach, takich jak SAP, muszą zostać przekształcone do uniwersalnego formatu XML i wysłane na serwery Ministerstwa Finansów.

Jednolity Plik Kontrolny – rozwiązanie LST

Nasze rozwiązanie składa się z dwóch podstawowych elementów:
 • aplikacji umożliwiającej tworzenie pliku JPK, zasilanie go danymi oraz ekstrakcji danych do pliku w formacie XML
 • aplikacji pozwalającej na bezpieczną transmisję danych i uzyskiwanie niezbędnych potwierdzeń.
JPK jednolity plik kontrolny SAP Główne cechy rozwiązania JPK stworzonego przez LST:
 • generowanie plików JPK zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem formatu XML i struktur wskazanych przez Ministerstwo (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów)
 • możliwość integracji z różnymi systemami, m.in. SAP
 • wykorzystanie istniejącego Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego do podpisania dokumentów.

JPK – dzienna archiwizacja

W przypadku bardzo dużych ilości danych w szczególności w strukturach JPK Faktury, JPK Magazyn oraz JPK Księgi rachunkowe przygotowanie pliku JPK za okres np. miesiąca jest problematyczne, a czasami niewykonalne ze względu na długi czas przygotowania danych oraz rozmiar pliku. Rozwiązaniem jest przygotowywanie JPK za wskazany okres w podziale na pliki jednodniowe.

LST posiada dodatkowe narzędzie do rozwiązania JPK wspomagające proces tworzenie plików XML za wskazany okres w podziale na pliki jednodniowe automatycznie. Narzędzie dostarczane jest jako nowa transakcja, która generuje JPK za wskazany okres w podziale na przebiegi jednodniowe,a transakcja uruchamina w tle. Transakcja tworzy przebiegi jednodniowe w kilku równoległych procesach, których ilość wskazywana jest przez użytkownika. Zastosowanie równoległych procesów pozwala lepiej wykorzystywać zasoby serwera oraz szybciej przygotowywać cały zestaw danych.

Co wyróżnia nasze rozwiązanie w stosunku do rozwiązania Ministerstwa Finansów:
 • proces podpisywania i wysyłki odbywa się w jednym kroku
 • w czasie jednej sesji możliwa jest jednoczesna obsługa dowolnej liczby plików JPK (wysłanie paczki plików)
 • obsługa przedsiębiorstw składających się z wielu jednostek gospodarczych
 • możliwość stworzenia dowolnej liczby profili odzwierciedlających strukturę organizacyjną
 • w przypadku złożonych struktur i bardzo dużych ilości obsługiwanych plików system zapewnia sprawną obsługę – nawet przez jedną osobę
 • weryfikacja wejściowego pliku XML i wskazanie miejsca błędu.
Klientom posiadającym rozbudowaną sieć z serwerem proxy, jesteśmy w stanie zaoferować jego obsługę, uwzględniając indywidualne wymagania.

Korzyści z wykorzystania JPK stworzonego przez LST:
 • łatwa instalacja i integracja z SAP
 • wsparcie konsultantów w zakresie instalacji i konfiguracji
 • bezpieczna transmisja bezpośrednio do Ministerstwa Finansów
 • uzyskanie potwierdzenia wysyłki wraz z mechanizmem archiwizacji

JPK SAP

Wymagania techniczne:
 • Windows XP Service Pack 3 lub nowszy
 • Oracle Java 6.0 lub nowszy
 • SAP GUI
 • .NET Framework 3.5 lub nowszy
 • uprawnienia administratora podczas instalacji

Klienci, którzy wybrali nasze rozwiązanie JPK

Zobacz inne nasze aplikacje

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.