Portal HCM Value Review - System Planowania i Oceny Wartości, Efektywności i Rozwoju Kapitału Ludzkiego w organizacji

Zintegrowane narzędzie umożliwiające realizację ocen w obszarach efektywności pracy (MBO) i kompetencji pracowników, planowania i realizacji obszarów rozwoju oraz wpierające planowanie ścieżek karier z wykorzystaniem portalu korporacyjnego.

Oferta

Oferujemy rozwiązania umożliwiające obsługę trzech dużych obszarów zarządzania kapitałem ludzkim, tj. efektywność pracy mająca wpływ na premiowanie (MBO), ocenę kompetencji i obszarów rozwojowych pracowników oraz planowanie wspierające ścieżek karier.

Automatyzacja zmian dla procesów oceny i elastycznego zarządzania nim, dwa różne cykle ocen (roczne i kwartalne) mające stanowić jeden, spójny system ocen, zapewnienie automatycznego wyliczania wyników na bazie szeregu różnych algorytmów, to podstawowe funkcjonalności.
W pełni zautomatyzowana obsługa procesu oceny oraz mechanizmy zapewniające wprowadzanie właściwych danych, we właściwym czasie i we właściwy sposób, czynią proces jasnym i przejrzystym dla uczestników oceny i jednocześnie wpływają na minimalizację popełnianych przez nich błędów. Proces oceny jest wspierany przez mechanizmy komunikacji mailowej (workflow) przekazujące osobom ocenianym lub oceniającym informacje i wskazówki dotyczące postępowania w konkretnym momencie procesu oceny. 

Narzędzie jest proste do zastosowania przez użytkowników, bowiem wymaga jedynie podstawowej znajomości obsługi przeglądarki internetowej.

Pełna komunikacja on-line aplikacji portalowej z bazą danych, jaką jest SAP HCM zapewnia możliwość elastycznego zarządzania procesem oceny. Integracja danych pomiędzy strukturą organizacyjną a obsługą kadrową i rozwojem pracowników w SAP oraz odpowiednio przygotowana struktura danych umożliwia koordynację zarządzania danymi mającymi wpływ na konieczność wykonania odpowiednich działań w procesie oceny okresowej. Rozwiązanie uwzględnia element dużego rozproszenia organizacyjnego – może być wykorzystywane w firmach organizacyjnie rozmieszczonych na terenie całego kraju. Funkcjonalność rozwiązania może być rozbudowywana o kolejne elementy w ramach obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, np. zarządzanie szkoleniami.

Nasi Klienci wykorzystujący Portal HCM Value Review:

Grupa Żywiec.

Pobierz materiały dodatkowe

Wdrożenia rozwiązań i produktów HCM w oparciu o portal korporacyjny

Zobacz inne rozwiązania portalowe

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami drogą emailową LST@LST.com.pl lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Zobacz rozwiązanie LST do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) umożliwiającego wysłanie danych w wymaganym formacie do urzędów skarbowych.

Weryfikacja VAT

Dzięki naszej usłudze weryfikacji VAT Państwa firma będzie mogła regularnie sprawdzać status podatników VAT zarejestrowanych w bazie Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej.